ในระยะช่วงหลังนี้กลับเป็นที่ยอมรับกันมาก เรื่องทำพื้นอีพ็อกซี่,พื้นพียู ในหมู่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งนิยมกันแพร่หลายมากขึ้น สืบเนื่องจากมี นวัตกรรมและกฎ ข้อบังคับ ที่เน้นเรื่องความสะอาด โดยได้แบ่งกลุ่มได้หลาย ระดับ เช่น

พื้นอีพ็อกซี่-ราคาพื้นอีพ็อกซี่-พื้นอีพ็อกซี่-พื้นพียู-

พื้นโรงงานผลิตอาหาร,พื้นโรงงานผลิตยา,พื้นห้องเย็น,พื้นโชว์รูม,พื้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมสถานที่ต้องการความเป็นระเบียบและสะอาดของโรงงานต่างๆ รับทำพื้นอีพ็อกซี่
                       จากการพื้นโรงงานที่ริเริ่มพัฒนาที่ดีขึ้น จึงบ่งบอกถึงความเจริญสังคม และทางด้านมาตรฐานของโรงงานนั้นเองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปัจจัยการผลิต (Factor-driven)
2.กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven)
3.กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรม (Innovation-driven)
โดยในปัจจุบันการทำพื้นอีพ๊อกซี่และพื้น พียูเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

  ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 3 – 4 % เท่านั้น อีกทั้งยังมีความ ท้าทายหลายด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การลดลงของแรงงาน โดยมีข้อจำกัดของประสิทธิภาพในการทำงาน   ส่วนเรื่องของการมีนวัตกรรมงานเคลือบพื้น อีพอกซี่epoxy พื้นพียูpu เป็นการใช้ความรู้ ประกอบกับประสบกาณ์ของช่างรับทำพื้นอีพ็อกซี่พียู จึงสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่หรือ ต้องการพัฒนาสิ่งเดิมให้เหมาะสมกับพื้นโรงงานที่ต้องการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน รับทำพื้นอีพ็อกซี่

 

พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู ราคาถูก โทร 061 656 4979อีพ็อกซี่พื้น-พื้นพียู-พื้นอีพอกซี่ราคา-